Podsumowanie projektu w języku angielskim

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w języku angielskim podsumowującą projekt „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy”
Nr 2019-1-PL01- KA102-062656
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna