sekretariat@zstrybnik.pl Telefon: +48 32 432 98 10

Plan praktyk

Terminy odbywania praktyk (z przyczyn organizacyjnych terminy odbywania praktyk mogą uleć zmianie):

  • 17.02.-13.03.2020 – Portugalia (Technik OZE 8 uczniów , Technik spedytor 8 uczniów)
  • 20.04.-15.05.2020 – Hiszpania (Technik informatyk 16 uczniów)
  • 22.02.-19.03.2021 – Hiszpania (Technik mechatronik 3 uczniów, Technik automatyk 2 uczniów)