sekretariat@zstrybnik.pl Telefon: +48 32 432 98 10

Wyniki rekrutacji – Hiszpania

Informujemy, że zakończyliśmy I etap procesu rekrutacji na praktyki zagraniczne do Hiszpanii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk i technik mechatronik. Ponieważ w wyniki rekrutacji czterech uczniów z klas mechatronicznych uzyskało taką samą liczbę punktów, konieczne będzie przeprowadzenie dla nich testu z języka angielskiego. Na podstawie wyników testu zostanie wyłoniona jedna osoba, która […]

WIĘCEJ... »

Nabór wniosków – Grenada wiosna 2021

Zapraszamy uczniów klas: 3Tm oraz 3Tgr do udziału w praktykach zawodowych organizowanych w ramach programu Erasmus+ w hiszpańskiej Grenadzie, które zostały zaplanowane w terminie 19.04-14.05.2021. Aby wziąć udział w projekcie, należy złożyć formularz rekrutacyjny i pomyślnie przejść proces rekrutacji. Szczegóły w załącznikach: Informacja o rekrutacji – plik Aneks-nr-4-do-regulaminu-rekrutacji-Erasmus-Plus-2019-21-COVID-19 – plik Załącznik-nr-1-pełnoletni-rekrutacja-Erasmus-2019 – plik Załącznik-nr-1-niepełnoletni-rekrutacja-Erasmus-2019 – […]

WIĘCEJ... »

Informacja !!!

Prosimy zainteresowanych uczniów o zapoznanie się ze zaktualizowanymi listami rankingowymi dotyczącymi udziału w praktykach zawodowych organizowanych Lizbonie. Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie termin mobilności.

WIĘCEJ... »