Zakończenie projektu – informacja

Okres realizacji projektu został wydłużony o 12 miesięcy w związku z pandemią koronawirusa, czyli do 30.09.2022 r.

ZMIENIONY PLAN PRAKTYK

• 17.02.-13.03.2020 – Portugalia – Lizbona (Technik OZE 8 uczniów , Technik spedytor 8 uczniów)

• 13.09.-08.10.2021 – Hiszpania – Sewilla (Technik informatyk 16 uczniów)

• 18.10.-12.11.2021 – Portugalia – Lizbona (Technik informatyk 8 uczniów, Technik pojazdów samochodowych 4 uczniów, Technik spedytor 4 uczniów)

• 25.04.-20.05.2022 – Hiszpania – Malaga (Technik mechatronik 3 uczniów, Technik automatyk 2 uczniów)